E-poe kasutustingimused

 1. Üldsätted
  1. Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse neile, kes soovivad E-poe vahendusel Sõiduki tellida. Auto-Bon on üksnes E-poe teenuse pakkujaks, kuid mitte Sõiduki Müüjaks. E-poe platvorm võimaldab Ostjal valida endale välja sobiva Sõiduki ja see Sõiduk tellida ning Müüjal ja Ostjal sõlmida Tellimisleping. 
  2. Ostja on kohustatud Tingimustega tutvuma ja nendega nõustuma enne Sõiduki tellimist.
  3. Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne Sõiduki tellimist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma. 
 2. Mõisted
  1. Tingimustes kasutatud mõisteid defineeritakse järgmiselt:
Auto-BonAuto-Bon Baltic OÜ, registrikood 11515090.
E-poodAuto-Boni poolt veebilehe kaudu rakendatav e-poe platvorm, mille vahendusel saab Ostja osta Müüjalt Sõiduki.
MüüjaOstja poolt E-poes valitud Müüja, kes müüb E-poe vahendusel sõlmitava Tellimislepingu alusel Ostjale Sõiduki.
Ostjafüüsiline või juriidiline isik, kes kasutab E-poodi, tellib E-poest Sõiduki. 
PrivaatsustingimusedE-poe privaatsustingimused, milles on kirjeldatud, kuidas Auto-Bon ja Müüja töötlevad Ostja isikuandmeid
SõidukMüüja poolt E-poe kaudu müüdav sõiduk.
Tarbijafüüsilisest isikust Ostja, kelle poolt E-poe kasutamine ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
Tingimusedkäesolevad kasutustingimused.
TellimusOstja poolt E-poe kaudu esitatud tahteavaldus osta E-poes pakutav Sõiduk
TellimislepingE-poe vahendusel sõlmitud leping Sõiduki tellimiseks, mis sõlmitakse Müüja ja Kliendi vahel.
 1. Sõiduki lisavarustus ja hind 
  1. Iga konkreetse Sõiduki tooteinfo (Sõiduki tehnilised andmed, standardvarutus, juba olemasolev lisavarustus, eeldatav tarneaeg ja muud andmed) on toodud vastava Sõiduki kirjelduses. Lisaks saab Ostja vaadata lisainformatsiooni Sõiduki mudelite kohta veebiaadressil https://www.peugeot.ee/et/, klikkides konkreetse Sõiduki mudeli peale. Andmed Sõiduki kütusekulu kohta on näidatud vastavalt Euroopa Liidu normidele ja direktiividele ning võivad erineda reaalsest kulust vastavalt Sõiduki kasutus- ja ilmastikutingimustele, sõidustiilile ning konkreetsele situatsioonile, milles kütusekulu mõõdeti. 
  2. Iga Sõiduki juures on välja toodud eeldatav tarneaeg. Tegemist on indikatiivse tarneajaga, mis võib muutuda. Võimaluse korral täpsustab Müüja Ostjale tarneaega müügilepingu sõlmimisel. Eeldatav tarneaeg jaguneb kolmeks:
   1. Laos – tähendab et Sõiduk on maaletooja või Müüja laos ning eeldatav tarneaeg on 4 nädalat; 
   2. Teel – tähendab, et Sõiduk on teel Müüja juurde ning eeldatav tarneaeg on 45 päeva;
   3. Tootmises – tähendab, et Sõiduk on tootmises Peugeot’i tehases ning eeldatav tarneaeg  sõltub konkreetse auto kinnitatud tootmiskuupäevast ja millele lisandub tarneaeg kuni 45 päeva.
  3. Iga Sõiduki juures on nähtav ka lisavarustus, mida on võimalik Sõidukile paigaldada koos vastava lisavarustuse hinnaga. 
  4. Sõiduki ettemaks on näidatud iga Sõiduki juures. Sõiduki koguhind koos maksudega sõltub E-poes valitud Sõidukist ja Ostja poolt Sõidukile valitud lisadest. Ostja näeb Sõiduki koguhinna kalkulatsiooni pärast Ostja poolt Sõiduki lisade osas lõplike valikute tegemist.  
  5. Sõiduki juures on välja toodud indikatiivne liisingu kuumakse. Tegelik liisingu kuumakse sõltub Ostja poolt valitavast liisingutüübist, sissemakse suurusest, liisinguperioodist, jääkväärtusest ja Ostjale liisinguandja poolt pakutavast intressist.   
  6. Võimalike lisaküsimuste korral on Ostjal võimalus selgituste või juhiste saamiseks pöörduda Müüja poole Müüja kontaktandmetel, mis on leitavad siit või pöördudes klienditeenindaja poole Müüja esindustes. 
 2. Sõiduki tellimine ja ettemaksu tasumine
  1. Sõiduki tellimiseks tuleb klikkida soovitud Sõiduki kõrval olevale lingile „Osta kohe.“ Sõiduki tellimisega ja Tellimuslepingu sõlmimisega võtab Ostja endale kohustuse Sõiduk ise või liisingu vahendusel omandada vastavalt punktile 6.1 ja teha kõik Sõiduki omandamiseks vajalikud tegevused.
  2. Seejärel on Ostjal võimalik valida Sõidukile täiendavat lisavarustust Müüja poolt toodud lisavarustuse hulgast. 
  3. Tellimuse vormistamiseks tuleb Ostjal valida, kas Sõiduki ostab füüsiline isik või juriidiline isik. Seejärel tuleb Ostjal täita nõutud andmeväljad, valida makseviis ning Sõiduki ostu finantseerimise viis. Teatud Sõidukite puhul on Ostjal võimalik valida ka autoesindus, kust Ostja Sõidukit kätte saada soovib.
  4. Seejärel kuvatakse Ostjale Müüja andmed, Tellimusleping ja ettemaksu summa. Enne ettemaksu tasumist tutvub Ostja Tingimuste, Privaatsustingimuste ja Tellimuslepinguga ning kinnitab nendega tutvumist. Seejärel tasub Ostja ettemaksu. Ettemaksu on võimalik tasuda E-poes internetipangas pangalingi kaudu ja krediitkaardiga. Vastavad juhised on toodud E-poes. 
  5. Ettemaksu tasumise järel saab Ostja oma e-postiaadressile E-poelt automaatse kinnituse Tellimuse kättesaamise kohta. Pärast Müüja poolt Tellimuse ülevaatamist saadab Müüja Ostja e-postiaadressile teate ning kinnitab Ostjale, kas Tellimuse täitmine on võimalik. .
  6. Müüja käsitleb E-poe kaudu esitatud Tellimust vastavalt konkreetse Müüja esinduse lahtioleku aegadele, mis on leitavad siit
  7. Pärast Tellimislepingu sõlmimist edastab Müüja Ostjale püsival andmekandjal Tellimislepingu teksti koos sinna juurde kuuluvate lisadega ning Arve ettemaksu kohta Tellimuses näidatud e-postiaadressil. 
  8. Kui Müüjal ei ole võimalik Tellimislepingut täita, võetakse Ostjaga esimesel võimalusel ühendust ning tagastatakse tasutud ettemaks nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. 
  9. Kui Ostja soovib, et Müüja paigaldaks Sõidukile täiendavat lisavarustust (kaitsekiled, liistud, rehvid, veljed, jms), siis esitab Ostja Müüjale pärast Tellimislepingu sõlmimist vastavasisulise päringu Müüja epostiaadressile. Ostja ja Müüja lepivad omavahel kokku, kas ja millist lisavarustust on võimalik Sõidukile paigaldada ning sõlmivad selle kohta vastavasisulise kokkuleppe.
 3. Tellimuslepingu sõlmine ja kehtivus
  1. Tellimusleping sõlmituks, kui Müüja kinnitab Ostjale Tellimuse täitmise võimalikkust punkti 4.5 kohaselt. Tellimislepingu lahutamatuks osaks on lisaks Tellimuse käigus kokkulepitud tingimustele ka käesolevad Tingimused.
  2. Tellimisleping kehtib kuni müügilepingu sõlmimiseni või Tellimislepingust taganemiseni Tellimislepingus või seaduses ettenähtud alustel ja korras.
 4. Müügilepingu sõlmimine
  1. Sõltuvalt Ostja valitud Sõiduki ostu finantseerimise viisist:
   1. sõlmivad Ostja ja Müüja Sõiduki müügilepingu; või
   2. sõlmivad Sõiduki müügilepingu Müüja ja Ostja nimetatud liisinguandja, kes on andnud nõusoleku Sõiduki soetamiseks Ostja huvides. Lisaks sõlmib Ostja nimetatud liisinguandjaga liisingulepingu.
  2. Tasutud ettemaks arvestatakse Sõiduki hinna katteks ning Sõiduki müügilepingus kokkulepitud ostuhinna tasumisel peab Ostja tasuma ettemaksu võrra väiksema ostuhinna. Sõiduki ostmisel liisingu vahendusel arvestatakse ettemaks vastavalt esmase sissemakse katteks. Kui Ostja ostab Sõiduki välja, siis ettemaksu ületav osa Sõiduki ostuhinnast tuleb Ostjal tasuda enne, kui Müüja annab Sõiduki Ostjale üle. 
 5. Müüja taganemisõigus
  1. Müüjal on õigus kahenädalase etteteatamistähtajaga (täiendav tähtaeg kohustuste täitmiseks) Tellimislepingust ühepoolse avalduse alusel taganeda, kui Müügilepingut ei ole Ostjast tulenevatel asjaoludel sõlmitud hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates Tellimislepingu sõlmimisest.
  2. Kui Müüja taganeb Tellimislepingust punkti 1.1 alusel, siis tagastab Müüja Ostjale ettemaksu pangakontole, millelt ettemaks tasuti. 
 6. Tarbijast Ostja taganemisõigus
  1. Käesolevas peatükis sätestatud taganemisõigus kehtib vaid tarbijast Ostjale. Ostja võib E-poe kaudu sõlmitud Tellimislepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul Tellimislepingu sõlmimisest. 
  2. Kui Ostja taganeb Tellimislepingust, tagastatakse Ostjale ettemaks 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest Müüjani. Müüja ei ole kohustatud ettemaksu tagastamisel tasuma ettemaksult intressi. 
  3. Tellimislepingust taganemiseks tuleb Ostjal esitada taganemise avaldus, mille võib kirjutada vabas vormis ning saata see Müüja e-postiaadressile.
  4. Müügilepingust taganemise tingimused on sätestatud Sõiduki müügilepingus.
 7. Garantii ja hooldus
  1. Garantiitingimustega on Ostjal võimalik tutvuda siin enne Tellimuse esitamist. Garantiitingimused antakse Ostjale paberkandjal koos Sõidukiga ja tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt E-poes. 
  2. Sõiduki valduse saamise järel on Ostjal võimalik valida, kus Ostja Sõidukit edaspidi hooldab. Seejuures soovitavad Auto-Bon ja Müüja garantiiajal Sõidukit hooldades jälgida garantiitingimusi, et garantii edasi kehtiks.
 8. Vastutus
  1. Auto-Bon ei vastuta Müüja poolt E-poe kaudu pakutavate Sõidukite omaduste ja hinna eest ega Tellimis- ega müügilepingu sõlmimise või täitmisega seonduvate õiguste ja kohustuste eest, sh ei vastuta Auto-Bon Müüja ega Ostja ees Tellimis- ega müügilepingu rikkumise eest. 
  2. Ostjal on õigus kasutada Sõiduki potentsiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. Ostja esitab kõik pretensioonid otse Müüjale esimesel võimalusel. 
  3. Auto-Bon ega Müüja ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui Auto-Bon või Müüja rikkus kohustus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Auto-Bon või Müüja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et Auto-Bon või Müüja Tellimislepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
 9. Tingimuste muutmine
  1. Tingimused jõustuvad Ostja suhtes nii pea, kui Ostja on Sõiduki tellimisel nendega nõustumist kinnitanud. 
  2. Auto-Bonil on õigus Tingimusi jooksvalt muuta ning täiendada. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse E-poe kaudu. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest E-poes. Kui Ostja edastas oma Tellimuse enne Tingimuste muudatuste või täienduste jõustumist, siis kohaldatakse selle Tellimusega seoses Tellimuse edastamise ajal kehtinud Tingimusi, välja arvatud kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti. 
 10. Isikuandmete töötlemine
  1. See, kuidas Auto-Bon ja Müüja töötlevad E-poe kasutamisel Ostja isikuandmeid, on kirjeldatud Privaatsustingimustes
 11. Küsimuste ja pretensioonide esitamise võimalus
  1. Kui Ostjal on E-poe osas küsimusi või pretensioone, palume pöörduda Auto-Boni poole. AutoBon kinnitab Ostjale kaebuse kättesaamist esimesel võimalusel. Auto-Bon vastab Ostja küsimusele või pretensioonile 14 päeva jooksul arvates küsimuse või pretensiooni saamisest. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, on esitab Auto-Bon Ostjale põhjendatud teavituse ja määrab vastamiseks uue mõistliku tähtaja. 
  2. Kui Ostjal on Sõiduki osas küsimusi või pretensioone, palume pöörduda Müüja esinduse poole kas isiklikult, külastades Müüja esindust, saates e-kirja või võttes ühendust telefoni teel. Müüja kinnitab Ostjale kaebuse kättesaamist esimesel võimalusel. Müüja vastab Ostja küsimusele või pretensioonile 14 päeva jooksul arvates küsimuse või pretensiooni saamisest. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, on esitab Müüja Ostjale põhjendatud teavituse ja määrab vastamiseks uue mõistliku tähtaja.
  3. Kui punktides 13.1 ja 13.2 kirjeldatud küsimused või kaebused on esitanud tarbijast Ostja, vastab Auto-Bon või Müüja nendele küsimustele või kaebustele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul nende kättesaamisest.
  4. Kui vaidlust ei suudeta lahendada kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda kohtusse. Tarbijast Ostjal on lisaks võimalik pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel eeldusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Lisainformatsiooni Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi kohta leiab siit.